TS2.cz

Pravidla Portálu A-byte.eu

Pravidla A-byte.eu

Základní ustanovení§1 – A-byte.eu nabízí své služby zcela zdarma a dobrovolně, není tedy možné se za žádných okolností domáhat jakékoliv odškodnění za výpadek serveru nebo jiného problému.

§2 – Uživatel služeb A-byte.eu se zavazuje, že bude dodržovat pravidla herního portálu, fóra a jednotlivých serverů, na kterých hraje.

§3 – Je zakázána jakokoliv konkurenční reklama nebo reklama jiného druhu, která nebyla schválena.
Neplacenou reklamou na jiné portály / servery je myšleno jakékoliv chovaní, které hráče pobízí k odchodu na jiný server nebo herní portál, ať již uvede název serveru či nikoliv.
Patří mezi ně takové fráze jako např.: „Hraji na lepším serveru, kdo chce whispnu název“, „Tady nehraji, hraji jinde“ apod. - jakékoliv jiné upozorňování druhých, že hrajete na jiných serverech a pobízení je tak k odchodu, k tomuto účelu nejsou služby a-byte.eu poskytovány.

§4 – Uživatelé jsou povini dodržovat platné zákony České republiky.

§5 – Na všech službách je zakázáno jakékoliv toxické, urážlivé, vulgární chování vůči jiným uživatelům našich služeb.
Také je zakázán jakýkoliv pornografický nebo jinak nevhodný obsah, který může mít negativní vliv na výchovu mladších hráčů nebo takový obsah, který je obtěžující pro jiné uživatele.
Je také zakázáno jakékoliv vydavání se za jiného hráče, zneužívání jeho nicku a nebo jeho realného jména.

§6 – Správci, Administrátoři, GM-team jednotlivých serverů jsou autoritou, jakékoliv urážky nebo drzé chování proti těmto autoritám není tolerováno.

§7 – Majitel portálu má právo upravit pravidla jednotlivých serverů v případě, že to vyžaduje politika portálu.

§8 – Neznalost pravidel portálu a serverů, na kterých uživatel hraje, se neomlouvá.

§9 – A-byte.eu neručí za příspěvky a odkazy uživatelů.

§10 – Hrubé porušení pravidel řeší majitel portálu, který určuje trest, dle prohřešku. Nižší prohřešky, které jsou vázané k jednotlivým serverům, si řeší servery sami.

§11 - Jakékoliv vydávání se za správce, gm, moderátora portálu nebo jednotlivých serverů je trestáno perma-banem bez možnosti odvolání.

§12 - Místnosti na našem TS serveru jsou poskytovány hráčům na našich serverech nebo hráčům, kteří hrají nějaké online hry na offi serverech. Neposkytujeme místnosti pro cizí servery.


Dodatek – Portál si vyhrazuje právo na úpravu pravidel serverů a portálu.
Výklad pravidlel určuje majitel portálu. (Výklad pravidel jednotlivých serverů určuje vždy hlavní admin). Pokud máte jakoukoliv nejastnost k pravidlům, obraťte se s dotazem. (Nepochopení pravidel není omluvou.)
Copyright © 2005 - 2017 by A-byte / Dragon J4K0B  |  Powered by webSPELL.org   |   Created by D. Jakob